Affärsutveckling

Kartlägga verksamheten och den operativa driften.

Kartlägga verksamheten och den operativa driften

+ Ramavtal, inköp samt ekonomi. + Inventeringsanalys + Koncept + Digitalt + Hemsida + Detta är grunden till en skalbar tillväxt där vi med enkla metoder kan undvika växtverk samt slippa många problem och onödiga kostnader i framtiden. + Marknadsföring + Marknadsanalys med åtgärdsplan + SEO, SEM, Social Selling + Events + Catering

Steg 1

Allt börjar med första mötet där vi tillsammans går igenom den bild ni själva har över den situation verksamheten befinner sig i. Vi lyssnar och tar med oss all information och presenterar det för teamet.

Steg 2

I detta steg bokar vi in en workshop där vi presenterar alla åtgärder som är nödvändiga i 3 olika steg med 2 olika prismodeller.

Steg 3

Är att överträffa förväntningarna, samt skapa en hållbar och sund tillväxt. Personal, rekrytering och utbildning av service, kockar och nyckelpersoner.
Hör av dig till oss!